Exportcoaching

Exporteren klinkt eenvoudiger dan het in de praktijk is. Als ondernemer bent u bekend met de gebruikelijke beren op de weg. Aan de andere kant weet u ook dat het niet altijd nodig is om het wiel opnieuw uit te vinden. 

 

Exportadvies van ervaren exportadviseurs

Exporteren is een vak waar talloze professionals u al in zijn voorgegaan. En waarom zou u het wiel opnieuw willen uitvinden als u gebruik kunt maken van deze exportadviseurs met jarenlange exportervaring? Inderdaad, dat dachten wij ook.

Maak het niet moeilijker dan het al is, en laat u begeleiden door een ervaren exportadviseur zodat u beter voorbereid bent om succesvol (meer) te gaan exporteren. Onze exportcoach kan u begeleiden bij het schrijven van uw exportplannen. Met een goed exportplan krijgt u namelijk concreet inzicht in uw exportkansen en in wat er allemaal nodig is om over te gaan tot export. U kunt hier meer over in lezen in een van onze artikelen. Deze geven meer uitleg over hoe u met goed exportadvies uw kansen op succesvol (meer) te gaan exporteren kunt vergroten.

 

Exportcoaching

Onze individuele exportcoaching (onder begeleiding van uw persoonlijke exportcoach) is een bewustwordings- en activeringstraject dat uit de volgende drie stappen bestaat. Tezamen leiden deze drie stappen tot ons exportadvies dat wordt samengevat in een goed exportplan. Meer hierover in ons artikel: "Een exportplan schrijven met exportcoaching".

 
exportcoaching_exportcoach_exportplan_exportmarkten.png

Stap 1

ONDERSCHEIDEND VERMOGEN 

Exportmogelijkheden zijn grenzeloos. Op basis van de ambitie van de ondernemer en het onderscheidend vermogen van de producten/diensten worden kansrijke exportmarkten geïdentificeerd. Hiermee wordt de basis gelegd van het exportadvies in stap 2.

exportcoaching_exportplannen_marktinformatie.jpg

Stap 2

MARKTINFORMATIE

De kansrijke exportmarkten die zijn geïdentificeerd worden verder onderzocht. Onze exportadviseur brengt samen met u de mogelijkheden in kaart. 

exportcoaching_exportplannen_actielijst.jpg

Stap 3

INTERNE ANALYSE

Op basis van het onderzoek naar kansrijke exportmarkten wordt geanalyseerd wat er nodig is om succesvol te worden op deze markten. Het eindresultaat is een goed exportplan met een actiepuntenlijst internationaal ondernemen. Hiermee heeft u een sterke basis om te starten met uw exportplannen.