Individuele ExportCoaching

Exporteren klinkt eenvoudiger dan het in de praktijk is. Als ondernemer bent u bekend met de gebruikelijke beren op de weg. Aan de andere kant weet u ook dat het niet altijd nodig is om het wiel opnieuw uit te vinden.

Exporteren is een vak waar talloze professionals u al in zijn voorgegaan. En waarom zou u het wiel opnieuw willen uitvinden als u gebruik kunt maken van deze professionals met jarenlange exportervaring?

Inderdaad, dat dachten wij ook.

Maak het niet moeilijker dan het al is, laat u coachen door een professional zodat u beter voorbereid bent om succesvol te gaan exporteren.

Onze exportcoach zal u begeleiden met het maken van uw exportplan. Met dit plan heeft u concreet inzicht in uw exportkansen en in wat er nodig is om over te gaan tot export.

Onze individuele coaching is een bewustwordings- en activeringstraject dat uit de volgende drie stappen bestaat.

 
 
logo22.jpg

stap 1

Motivatie, ambitie en onderscheidend vermogen 

Exportmogelijkheden zijn grenzeloos. Op basis van de ambitie van de ondernemer en het onderscheidend vermogen van de producten/diensten worden kansrijke exportmarkten geïdentificeerd. 

 

 
logo22.jpg

stap 2

Marktinformatie

De kansrijke exportmarkten die zijn geïdentificeerd worden verder onderzocht.

 
logo22.jpg

stap 3

Interne analyse

Op basis van het onderzoek naar kansrijke exportmarkten wordt geanalyseerd wat er nodig is om succesvol te worden op deze markten. Het eindresultaat is een exportplan met een actiepuntenlijst internationaal ondernemen. Hiermee heeft u een sterke basis om te starten met uw exportplannen.